Fonde som det er overdraget Thisted Haandværkerforening at administrere

Uddannelse:

Købmand af Thisted, N. L. Spangberg og hustru Constantia født Petersens legat for unge håndværkere til videre uddannelse på tekniske skoler, håndværkerskoler, fagskoler og teknologisk institut. Stiftet i 1940 med grundkapital  25.000 kr.

Snedkermester L. S. Hvass og hustru Andres Hvass, f. Jepsens mindelegat legat til Thisted Tekniske Skole. Stiftet i 1960 med grundkapital 3.000 kr.

Købmand af Thisted, Peter Jensens legat til uddannelse af unge håndværkere. Stiftet i 1960 med grundkapital 10.000 kr.

Alderdom:

Håndværkerforeningens Alderdomsfond.  Grundkapital 1.000 kr.

Urmager og optiker Carl Delas og hustrus mindelegat for værdige og trængende håndværkere eller enker efter sådanne i Thisted Købstad. Grundkapital ukendt. 

R. C. Handest og hustrus, Inger Marie Handest, født Brandi.s mindelegat til fordel for trængende håndværkere og industridrivende i Thisted samt deres enker.

Grundkapital 4.000 kr.

Bogtrykker af Thisted S. Abildgaard Jacobsen og hustrus legat for ældre trængende håndværkere i Thisted. Grundkapital 2.000 kr.

Andet:

Smedemester af Thisted Henrik Hundahl Pedersen og hustru Ane Hundahl Pedersens mindelegat. Stiftet i 1953 med grundkapital 373.444 kr.

Thisted Haandværkerforenings fond til prisbelønning for velholdte bygninger i Thisted Købstad. Stiftet i 1981 med grundkapital 120.000 kr.

Købmand H. Chr,. Søe, forhen Thisted. Legat til festlige lejligheder, udsmykning af foreningens lokaler, elever ved tekniske skoler eller lignende.

Stiftet i 1937 med grundkapital 500 kr.

Link til litteratur om fonde og deres administration: