Projekter som T/H har støttet via Varelotteriet

Overskuddet fra salg af lodder i Varelotteriet her i Thisted Haandværkerforenings område, kan haandværkerforeningen bruge til at støtte lokale tiltag af håndværksmæssig og kulturel karakter.


Jo flere lodder der sælges i området som stort set svarer til Thisted kommune, jo flere midler bliver der at støtte med.

2015 Det Litauiske kors i Dragsbæklejren, 10.000 kr.

2016 Træskibsforeningen Thy-Mors, 10.000 kr.

2016 Morskabsteatret, 5.000 kr.

2016 50-er uge i Thisted, 5.000 kr.

2016 Thy Veteranbilklub, 10.000 kr. https://www.thyveteranbil.dk/

2017 Vorupør Havbåde, 10.000 kr. https://www.vorupoerhavbaade.dk/

2017 Netværkscafeen, Nørrealle i Thisted, 10.000 kr. https://netvaerkscafeen.dk/

2017 Kulturforeningen Sjørring Sø, 6.000 kr. http://kulturforeningen.123hjemmeside.dk/

2018 Kulturforeningen Sjørring Sø, 5.000 kr. http://kulturforeningen.123hjemmeside.dk/

2019 Kulturforeningen Sjørring sø, 15.000 kr. http://kulturforeningen.123hjemmeside.dk/

2019 DDS-spejderne, 8.000 kr. https://www.thistedspejderne.dk/

2019 Foreningen Noatun, 12.500 kr. http://foreningen-noatun.dk/

2020 Sognets dagligstue, 10.000 kr. http://www.sognetsdagligstue.dk/

2021 Thisted FDF 10.000 kr.

2021 Foreningen Noatun, 20.000 kr. http://foreningen-noatun.dk/