Laugstuen

Laugstuen med opdækning til generalforsamling.

Thisted Haandværkerforening

Thisted Haandværkerforening tilbagekøbte i 1987 laugstuen af Thisted Musikteater. Laugstuen blev oprindelig solgt sammen Hotel Aalborg da håndværkerforeningen solgte hotellet omkring 1970. Håndværkerforeningen bevarede dog brugsretten til laugstuen i disse år. Laugstuen er en ejerlejlighed i ejerforeningen af matr.nr. 200 Thisted bygrunde som består af ialt 5 ejerlejligheder

Det er håndværkerforeningens mål at bevare og vedligeholde ejerlejligheden i den stand og med den fremtræden som den altid har haft. Ejerlejligheden består af :Entre, 2 toiletter, mødelokale og anretterkøkken. Adgangen sker via Musikteatrets B-indgang og via en bagdør til gårdarealet.