Udvalg og repræsentanter

Thisted Haandværkerforening

Økonomiudvalg

                           Låsesmed Ole Sixhøj


                           Michael Lindemann Larsen

Låsesmed Ole Sixhøj

                          VVS-installatør Per Handest

                           Bestyrelsen

Festudvalg

                           Bestyrelsen

Repræsentanter:

VVS-installatør Per Handest

- Thisted Haandværkerforenings repræsentant i Musikteatrets bestyrelse: 

- Thisted Haandværkerforenings repræsentant i ejerforeningen af matr.nr. 200 Thisted Bygrunde: Malermester Peter Søndergaard