Behandling af personoplysninger

Fortegnelse over Thisted Haandværkerforenings behandling af personoplysninger.

Thisted Haandværkerforening, Kristen Kolds plads 2, 7700 Thisted, CVR.nr.: 17671111

Dato for sidste ajourføring: 6.september  2018

 Foreningens dataansvarlige er bestyrelsen bestående af:

Ole Sixhøj, 40277740, oleslaas@mail.dk

Thomas Munk, 21243033, thomasmunk@mail.dk

Poul Ramsgaard, 21232580, hp@ramsgaard.net

Niels Nymann, 41413562, nnn41413562@gmail.com

Peter Søndergaard, 21421297, mail@maler-soendergaard.dk

Per Handest, 20310724, per@handest.dk

Erhvervspartner Michael Lindemann-Larsen, 30956734, michael.lindemann.larsen@gmail.com

 Årsager til at vi behandler personoplysninger:

Varetagelse af medlemsforhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.

 Thisted Haandværkerforening behandler følgende medlemsoplysninger:

Navn, mailadresse, telefonnummer og postadresse.

 Thisted Haandværkerforening behandler oplysninger om alle medlemmerne.

 Thisted Haandværkerforening videregiver ikke personoplysninger om medlemmerne.