Bestyrelse, revisorer og suppleanter

Thisted Haandværkerforening

 Ole Sixhøj

Næstformand:

Thomas Munk

Kasserer:

Michael Lindemann-Larsen

Sekretær:

Poul Ramsgaard

  ---

Peter Søndergaard

---

Per Handest

---

 Jesper Selck Foged