Udvalg og repræsentanter

Thisted Haandværkerforening

                         Økonomiudvalg
                           Låsesmed Ole Sixhøj
  
                           Michael Lindemann Larsen

                           Ejendomsudvalg
                           Låsesmed Ole Sixhøj
                          VVS-installatør Per Handest


                           Legatudvalg
                           Bestyrelsen

                           Festudvalg
                           Bestyrelsen

Repræsentanter:

- Thisted Haandværkerforenings repræsentant i Musikteatrets bestyrelse: VVS-installatør Per Handest

- Thisted Haandværkerforenings repræsentant i ejerforeningen af matr.nr. 200 Thisted Bygrunde: Malermester Peter Søndergaard