Bestyrelse, revisorer og suppleanter

Thisted Haandværkerforening


Formand:

 Ole Sixhøj

      Næstformand:

Thomas Munk

      Kasserer:

Michael Lindemann-Larsen

      Sekretær:   

Poul Ramsgaard

  ---

Peter Søndergaard

---

Per Handest

---

 Jesper Selck Foged